Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om løn- og arbejdsvilkår. Overenskomsten beskriver, hvilken løn du skal have, reglerne for ferie og barsel, hvor meget der indbetales i pension, hvilke muligheder du har for uddannelse og særlige vilkår for netop dit arbejde.

Overenskomsten kan enten være indgået mellem din arbejdsgiver og din fagforening, eller den kan være indgået mellem din fagforening, og den arbejdsgiverforening der repræsenterer din virksomhed