Hvad er en Fagforening?

Fagforening er en permanent sammenslutning af lønmodtagere inden for et eller flere fag eller erhverv, dannet med det formål at varetage medlemmernes interesser særligt mht. løn- og arbejdsforhold, primært gennem indgåelse og vedligeholdelse af kollektive overenskomster med arbejdsgiverparten, enten med en arbejdsgiverforening eller med den enkelte virksomhed. De er private organisationer uden direkte statsstøtte med en demokratisk valgt ledelse.

 

 

 

Hvad er en fagforening?

Fagforening er en permanent sammenslutning af lønmodtagere inden for et eller flere fag eller erhverv, dannet med det formål at varetage medlemmernes interesser særligt mht. løn- og arbejdsforhold, primært gennem indgåelse og vedligeholdelse…
https://fagforeningsguide.dk/hvad-er-en-fagforening/

Hvorfor melde sig ind i en fagforening?

En fagforening har din ryg, når og hvis du kommer ud for situationer på din arbejdsplads, som du ikke selv kan eller vil håndtere. Det kan for eksempel være kontroverser om løn eller feriepenge til uberettiget afskedigelse.
Din fagforening kan således give dig juridisk hjælp i en lang række problemstillinger, der kan opstå på arbejdspladsen.
Få overblikket hér: https://fagforeningsguide.dk/

Betaler fagforeningen mig dagpenge?

Nej, det er en A-kasse, der gør det. En A-kasse er en statsstøttet organisation, der giver deres medlemmer en forsikring mod arbejdsløshed, mod at de betaler et fast månedligt beløb. Fordelen ved at være medlem af en A-kasse, er at man ikke kommer på kontanthjælp, hvis man mister sit arbejde, men får dagpenge fra A-kassen.
Se dine muligheder hér: https://fagforeningsguide.dk/

Hvad er en A-kasse?

En A-kasse er en statsstøttet organisation, der giver deres medlemmer en forsikring mod arbejdsløshed, mod at de betaler et fast månedligt beløb. Fordelen ved at være medlem af en A-kasse, er at man ikke kommer på kontanthjælp, hvis man mister sit arbejde, men får dagpenge fra A-kassen.
Se dine muligheder hér: https://fagforeningsguide.dk/